Utlysning av masterstipend – Benjaminprisvinneres arbeid mot rasisme og diskriminering

Er du masterstudent og ønsker å skrive om skolers arbeid mot rasisme og diskriminering?

HL-senteret lyser ut et masterstipend til en student som vil undersøke hvordan skoler som har vunnet Benjaminprisen arbeider forebyggende mot rasisme og diskriminering.

I kriteriene for prisen legges det vekt på at skolenes arbeid skal være forankret i skolens langsiktige arbeid, involvere alle skolens aktører og er synlig i skolehverdagen og i lokalmiljøet. De 17 vinnerskolene siden 2002 viser et bredt spekter av forskjellige tilnærminger, metoder og tematiske vinklinger til rasisme og diskriminering. Les mer om Benjaminprisen her.

Stipendutlysningen er åpen for ulike innfallsvinkler, men må sikte mot en analyse av vinnerskolenes ulike tilnærminger og praksis. Relevante forskningsspørsmål og problemstillinger kan for eksempel være:

  • Hva slags tenkning ligger til grunn for skolenes arbeid mot rasisme og diskriminering og hvilke konkrete tiltak ble satt ut i praksis?
  • Hvem er målgruppen for tiltakene og hvorfor?
  • Hva slags erfaringer har skolene gjort seg med konkrete tiltak, og kan det dokumenteres en effekt?
  • Hvordan og i hvilken grad er arbeidet mot rasisme og diskriminering forankret hos alle tilsatte i skolen?
  • Hvordan har tildelingen av Benjaminprisen påvirket arbeidet videre?
  • Har fokus og praksis i skolenes forebyggende arbeid forandret seg over tid?

Datamateriale til analyse vil være tilgjengelig i form av juryens begrunnelser og ulik dokumentasjon Benjaminprisens sekretariat har samlet inn gjennom årene. I tillegg vil det være nødvendig å gjennomføre intervjuer med skolenes ledelse, lærere og eventuell elever.

Masteroppgaven forventes å kunne bidra til å øke kunnskapen om hvordan det arbeides med forebygging av rasisme og diskriminering i norske skoler og gi innsikt i metode og praktiske tiltak som harlangsiktig virkning.

Søkere må ha opptak på et masterprogram ved Universitetet eller høgskole i Norge og må beherske norsk flytende. HL-senteret tilbyr stipend på inntil kr 40 000, skriveplass på HL-senteret og tilknytning til relevant fagmiljø.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknad
  • Prosjektskisse på maksimalt 5 sider, med avgrensning av tema, teoretiske og metodiske refleksjoner samt framdriftsplan
  • CV, med informasjon om studiested og veileder
  • Vitnemål/karakterutskrift fra høgskole/universitet.

Kontaktpersoner:
Undervisningsleder Benjamin Geissert – benjamin.geissert@hlsenteret.no
Administrativ leder Nina Lyng-Vagstein – n.b.lyng-vagstein@hlsenteret.no
 

Søknadsfrist: 27. mai 2019
Søknad sendes inn via skjema nedenfor.

 

Publisert 29. apr. 2019 13:41 - Sist endret 30. apr. 2019 10:17