Utlysning av fire masterstipend – antisemittisme i dagens Norge

Er du masterstudent og ønsker å skrive om tematikk knyttet til antisemittisme i Norge i dag?

HL-senteret lyser ut fire masterstipend i tilknytning til forskningsprosjektet Shifting Boundaries. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway/ Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og tar sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i de ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag.

Masterstipendene deles ut til prosjekter knyttet til følgende tematikk:

  • To masterprosjekter i samfunnsfag eller religionsstudier/religionsvitenskap som undersøker framstillinger av jødedom og antijudaisme i norsk offentlighet, for eksempel gjennom de siste årenes debatter omkring omskjæring eller rituell slakting.
  • To masterprosjekter knyttet til antisemittisme og undervisning om Holocaust. Prosjektene skal undersøke undervisningspraksis og elevers respons i en klasseromskontekst i norsk ungdomsskole og/eller videregående skole, med etnisk og religiøst mangfold i elevgruppene. Prosjektene kan for eksempel belyse hvordan undervisningsmetoder bidrar til sosial inkludering eller ekskludering. Med hensyn til metode kan prosjektene for eksempel benytte klasseromsobservasjon og intervjuer med elever.

Les mer om forskningsprosjektet Shifting Boundaries her.

Hvert stipend er på totalt kr 50 000 og fordeles over 10 måneder. Oppstart er høsten 2019.

Søkere må ha opptak på et masterprogram ved relevant universitet/høgskole i Norge og må beherske norsk flytende. HL-senteret tilbyr skriveplass og tilknytning til prosjektgruppen og fagmiljøet ved senteret.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknad
  • Prosjektskisse på maksimalt 3 sider, med avgrensning av tema og teoretiske og metodiske refleksjoner
  • CV, med informasjon om studiested og veileder
  • Vitnemål/karakterutskrift fra høgskole/universitet

Søknadsfrist: 27. mai 2019
Søknad sendes inn via skjema nedenfor.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Christhard Hoffmann – christhard.hoffmann@uib.no
Prosjektkoordinator Vibeke Moe – vibeke.moe@hlsenteret.no

 

Publisert 29. apr. 2019 13:39 - Sist endret 30. apr. 2019 08:43