Treårig prosjektstilling som forsker

Har du lyst til å arbeide med forskning og formidling innenfor fagfeltene rasisme og diskriminering?

I 2021 åpner HL-senteret et tilbygg med nye utstillingslokaler som skal romme utstillinger om samtidstemaer og med et særlig fokus på minoriteters vilkår. Vi søker en forsker som kan bidra i denne prosessen, både til å utvide kunnskapen om rasisme og diskriminering samt til utvikling av utstillinger og formidling om disse temaer.

Forskning innenfor feltene rasisme og diskriminering utgjør etterhvert store internasjonale forskningsområder. De er imidlertid lite studerte fenomener i norsk sammenheng. Det er behov for ny forskning for å kunne besvare spørsmål om hvordan rasismen arter seg, hvem som er utsatt og hva slags rasjonale nye former for rasisme bygger på i Norge i dag. Utlysningen sikter mot å styrke kunnskapen på dette feltet og bidra med empirisk basert kunnskap om rasismens uttrykksformer, begrunnelser, årsaker samt/eller erfaringer med rasisme.

Til søknaden ber vi om en skisse til en studie. Mulige forskningsområder kan være:

  • Hudfarge eller “kultur og religion” – Hva betyr “rase” i en fargeblind tidsalder? Betydning av hudfarge i dagens former for rasisme
  • Erfaringer med rasisme i ulike generasjoner/ulike minoritetsgrupper
  • Rasisme rettet mot muslimer
  • Rasisme som ideologi i framveksten av etno-nasjonalisme

Det er åpent for selvvalgte perspektiver og problemstillinger.

Forskeren vil ha ansvar for gjennomføring av studien. Forskningen skal munne ut i vitenskapelig publikasjon(er). Utover dette vil forskeren delta i utstillingsutvikling samt andre prosjekter og søknadsprosesser ved senteret. Til stillingen ligger også deltakelse i HL-senterets brede formidlingsarbeid til ulike målgrupper. Fordeling forskningstid og prosjekt/formidlingsarbeid kan forventes å bli ca. 50/50.

Søker må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen humaniora, samfunnsvitenskap eller andre relevante fagområder. Vi ønsker likevel spesielt å oppfordre for eksempel sosiologer, kriminologer, antropologer eller statsvitere med erfaring med kvantitativ forskningsmetoder til å søke. Erfaring fra prosjektarbeid, prosjektledelse og formidling vil vektlegges. Forskeren vil inngå i et faglig sterkt forsknings- og formidlingsmiljø og bør fortrinnsvis ha sin arbeidsplass på HL-senteret på Bygdøy. Lønn etter avtale.

 

HL-senteret er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Søkere bes utarbeide en prosjektskisse til en relevant studie (5-10 sider) med framdriftsplan.

 

Søknad med CV, fullstendig publikasjonsliste og prosjektskisse med framdriftsplan sendes inn via søknadskjemaet under.

 

 

Publisert 20. sep. 2019 16:50 - Sist endret 20. sep. 2019 16:50