Prosjektleder - Museumsnettverket på Bygdøy

Bygdøyhalvøya har Norges største konsentrasjon av muséer, med til sammen nærmere 1, 5 millioner besøkende i året. Tilbudet rommer et rikt spenn av utstillinger og opplevelser. De åtte museene på Bygdøy; Vikingskipshuset, Folkemuseet, Fram-, Kon-Tiki- og Maritimt museum på Bygdøynes, Bygdøy Kongsgård, HL-senteret og Oscarshall slott har de siste årene satset på økt samarbeid – noe som har gitt gode resultater. Vi har som mål å videreutvikle dette samarbeidet med flere aktiviteter og økt felles synlighet utad. Målsetningen med samarbeidet skal være å tydeliggjøre Bygdøy som reisemål og opplevelsesarena og skape merverdi av eksisterende samarbeidsrelasjoner for alle museene.

 

Til å koordinere og lede dette arbeidet søker vi en prosjektleder i et treårig engasjement – 40% stilling.

 

Oppgaver og organisering

  • Utarbeide og iverksette fellestiltak med utgangspunkt i en allerede utarbeidet strategi
  • Samarbeide tett med alle de åtte museene og være synlig til stede
  • Rapportere til en styringsgruppe på tre personer

Kvalifikasjoner

  • Erfaring fra arbeid innenfor turisme, museums- eller kulturfaglig arbeid /muséer eller andre kulturinstitusjoner
  • Relevant utdanning innen museums-, kulturarbeid informasjon el.l.
  • Være kreativ, utadvendt og ha gode samarbeidsegenskaper
  • Være strukturert og resultatorientert
  • Ha god økonomiforståelse
  • Meget gode norsk og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Lønnsbetingelser: ltr. 57 -  40% stilling
 

Søknad med CV og vedlegg sendes til: Kon-Tiki Museet, Bygdøynesveien 36, 0286 OSLO eller til kon-tiki@kon-tiki.no merket Prosjektleder for museumsnettverket på Bygdøy.

Søknadsfrist: 1. desember 2018

 

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Guri Hjeltnes, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret),
tlf. 22 84 21 00 / 45 23 30 53 guri.hjeltnes@hlsenteret.no
Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum, tlf. 22 12 37 00 / 95 76 08 28 Olav.Aaraas@norskfolkemuseum.no
Håkon Glørstad, Vikingskipshuset tlf. 22 13 52 80 / 99 29 28 02 hakon.glorstad@khm.uio.no
Martin Biehl, Kon-Tiki Museet, tlf. 23 08 67 67 / 90 04 76 77 m.biehl@kon-tiki.no

 

Les mer om museene her:
Bygdøy kongsgård: https://bygdokongsgard.no/
Fram museum: http://frammuseum.no/
HL-senteret: https://www.hlsenteret.no/
Norsk Folkemuseum: https://norskfolkemuseum.no/
Kontiki- museet: https://www.kon-tiki.no/
Maritimt museum: https://marmuseum.no/

Publisert 16. nov. 2018 15:01 - Sist endret 16. nov. 2018 15:32