Ledig forskerstilling: Hvordan undervises det om Holocaust i norsk skole?

HL-senteret lyser ut et ettårig engasjement som forsker på et prosjekt om Holocaust-undervisning i norsk skole.

Forskeren vil ha ansvar for gjennomføring av en studie som skal undersøke hvordan undervisning om Holocaust foregår i dagens norske skole og hvilken plass antisemittisme som tema har i denne undervisningen. Studien skal utforske om undervisningen bidrar til å forebygge antisemittisme og på hvilke måter undervisningen eventuelt kan bidra til å bygge opp under fordommer mot jøder. Forskningsarbeidet skal resultere i to fagfellevurderte artikler eller en fagfellevurdert vitenskapelig artikkel og en praktisk orientert didaktisk brosjyre for lærere.

Studien er et delprosjekt innenfor HL-senterets forskningsprosjekt Shifting Boundaries. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway/ Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og tar sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i de ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag. Forskeren vil inngå i prosjektets fagmiljø og det forventes deltakelse på prosjektets seminarer og konferanser.

Søker bør helst ha doktorgrad i relevante humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag (for eksempel i historie, religionsvitenskap, samfunnsfag). Didaktisk utdanning (PPU) og undervisningserfaring er ønskelig. Den som engasjeres bør fortrinnsvis ha arbeidsplass på Villa Grande og vil inngå i et integrert forskningsfellesskap.
HL-senteret er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 
Les mer om forskningsprosjektet Shifting Boundaries.
 

Søknadsfrist: 20. mai 2019
Søknad med CV, fullstendig publikasjonsliste og prosjektskisse sendes inn via søknadskjema.
 
Kontaktinformasjon:
Christhard Hoffmann, prosjektleder Shifting Boundaries – christhard.hoffmann@uib.no/
Tlf. 45233493
Vibeke Moe, prosjektkoordinator Shifting Boundaries – vibeke.moe@hlsenteret.no/
Tlf. 93265053

 

 

Publisert 10. apr. 2019 13:59 - Sist endret 12. apr. 2019 10:19