Ledige stillinger

Publisert 27. juni 2019 11:11

Forebygging av rasisme og diskriminering i skolen. Hva gjøres og hvordan fungerer det?

HL-senteret lyser ut et PhD-prosjekt som skal sikte mot å etablere ny kunnskap om skolers forebyggende arbeid. Arbeidet mot rasisme og diskriminering er en del av skolens samfunnsoppdrag, forankret i opplæringslovens formålsparagraf og paragraf 9a. Det betyr at alle skoler i prinsippet skal ha et systematisk forebyggende arbeid som også skal favne rasisme og diskriminering. Per i dag vet vi imidlertid lite om hvilken forståelse av fenomenet rasisme som ligger til grunn for skolenes forebyggende arbeid og valg av metoder og tiltak, og heller ikke hva slags effekt skolenes arbeid har.