Ledige stillinger

Bygdøyhalvøya har Norges største konsentrasjon av muséer, med til sammen nærmere 1, 5 millioner besøkende i året. Tilbudet rommer et rikt spenn av utstillinger og opplevelser. De åtte museene på Bygdøy; Vikingskipshuset, Folkemuseet, Fram-, Kon-Tiki- og Maritimt museum på Bygdøynes, Bygdøy Kongsgård, HL-senteret og Oscarshall slott har de siste årene satset på økt samarbeid – noe som har gitt gode resultater. Vi har som mål å videreutvikle dette samarbeidet med flere aktiviteter og økt felles synlighet utad. Målsetningen med samarbeidet skal være å tydeliggjøre Bygdøy som reisemål og opplevelsesarena og skape merverdi av eksisterende samarbeidsrelasjoner for alle museene.