Barnesko fra Auschwitz

Av de rundt 1,3 million mennesker som ble deportert til Auschwitz under 2. verdenskrig, var om lag 232 000 barn og unge under 18 år. Rundt 216 000 av dem var jøder.

Barneskoene er utlånt fra museet i Auschwitz. De er utstilt i HL-senterets permanente utstilling. Foto: www.chrisharrison.no

Det yngste barnet på Donau-transporten var bare fire måneder gammelt, det yngste på Gotenland var halvannet år. Ved ankomst i Auschwitz ble det store flertallet av barna under 16 år definert som ikke arbeidsdyktige, og sammen med kvinner og eldre transportert med lastebiler direkte til gasskamrene. Klær og sko etter de drepte ble samlet i store lagre med sikte på gjenbruk.

I Auschwitz ble familiemedlemmer skilt fra hverandre, før SS-leger avgjorde hvem som var skikket til arbeid og hvem som umiddelbart skulle bli drept i gasskamrene.

I utgangspunktet var det bare de mer robuste barna over 16 år som ble plukket ut til arbeid, men da mangelen på arbeidskraft økte utover i 1944 ble også barn ned i 12-14 årsalderen registrert og satt i arbeid.

I likhet med de voksne fangene, led barna under minimale rasjoner, utilstrekkelig bekledning og utmattende fysisk arbeid. Enkelte barn ble også utsatt for pseudomedisinske eksperimenter, utført av SS-leger ved leierens sykestuer.

En spesiell skjebne fikk barna som ble deportert med sine familier fra Theresienstadt fra høsten 1943 til våren 1944. Sammen med sine foreldre ble mange av dem plassert i en spesiell familieleir i Birkenau, som ble brukt som propaganda for å villede den offentlige opinionen og ofrene selv.

86 av de 772 deporterte norske jødene var barn.

Tekst: Jan A.S. Brustad

Se tidligere "Månedens gjenstand"

Litteratur

Auschwitzmuseets hjemmeside

Bjarte Bruland, Det norske Holocaust. Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene, Oslo 2008

Berit Nøkleby og Guri Hjeltnes, Barn under krigen, Oslo 2000

Publisert 27. feb. 2013 23:56 - Sist endret 28. mai 2013 14:22