J-stemplet pass

Den 20. januar 1942 offentliggjorde norske aviser Kunngjøringen om stempling av legitimasjonskort som tilhører jøder. Kunngjøringen definerte også juridisk hvem som var omfattet av begrepet «jøde». J-stemplingen av legitimasjonskortene dannet selve grunnlaget for forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene.

Passet til Leopold Meyer Rothmann, stemplet med rød "J". Passet kan sees i  HL-senterets faste utstilling.

Det var primært med utgangspunkt i denne systematiske registreringen at arrestasjonene og deportasjonene ble gjennomført høsten/vinteren 1942/43. Initiativet til J-stemplingen kom allerede i oktober 1941, fra sjefen for det tyske sikkerhetspoliti i Norge, Heinrich Fehlis. Utad var det imidlertid NS-myndighetenes politidepartement som kunngjorde at alle norske jøder skulle få sine legitimasjonskort stemplet med en rød «J» innen 1. mars.

En del ante allerede på dette tidspunktet farene, og unnlot bevisst å melde seg, noe som begrenset det totale antallet registrerte personer til 1536.

I forbindelse med J-stemplingen fikk politiet også beskjed om å påse at jødene fylte ut et «spørreskjema for jøder», som skulle kartlegge jødenes økonomiske virksomhet og «bevise» deres angivelige kriminelle atferd. I så måte må det ha vært en skuffelse for både NS og det tyske okkupasjonsregimet at opplysningene fra «spørreskjemaene» tilsa at så å si ingen jøder hadde kriminelt rulleblad, og at svært få var engasjert i bank og finans.

Blikkenslager Leopold Meyer Rothmann ble født i Oslo 25. mai 1917, og deltok i 1940 i den militære motstandskampen etter det tyske overfallet på Norge. Han ble sendt til Berg fangeleir etter arrestasjonen av jødiske menn 26. oktober 1942, og var en av de 532 jødene som ble deportert med Donau en måned senere. Rothmann ble drept i Auschwitz den 13. januar 1943.

Tekst: Jan A.S. Brustad

 

Litteratur

Bjarte Bruland, Det norske Holocaust. Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene, Oslo 2008

Oskar Mendelsohn, Jødene i Norge. Historien om en minoritet, Oslo 1992

Oskar Mendelsohn, Jødeforfølgelsene i Norge i Europeisk perspektiv, Oslo 1989

Kristian Ottosen, I slik en natt. Historien om deportasjonen av jøder fra Norge, Oslo 1995

 

Se tidligere måneders gjenstand

Publisert 28. feb. 2013 00:05 - Sist endret 28. mai 2013 11:42