Ruth Maiers dagbøker

Ruth Maier ble født i Wien den 10. november 1920, kom som flyktning til Norge i 1939 og døde i Auschwitz den 1. desember 1942. Hun skrev dagbok hele livet, og åtte av dagbøkene fra årene mellom 1933 og 1942 er bevart i HL-senterets arkivsamling. I desember 2014 ble arkivet etter Ruth Maier innlemmet i Norges dokumentarv, og regnes dermed som en del av UNESCOs verdensarv.

Ruth Maiers åtte bevarte dagbøker. Bøkene finnes i HL-senterets arkiv.

Foto: www.chrisharrison.no

I Norge møtte Ruth den kommende lyriker Gunvor Hofmo, og et nært og spesielt vennskap oppsto. Det var Hofmo som i nesten 50 år tok vare på Ruths etterlatte dagbøker.

Ruths Maiers familie tilhørte Wiens rundt 200 000 sekulariserte og assimilerte jødiske borgere, som frem til Østerrikes innlemmelse i det nazistiske Tyskland var en integrert del av den østerrikske middelklassen.

Etter Anschluss i mars 1938 fikk de østerrikske jødene oppleve den samme politikken som de tyske jødene hadde blitt utsatt for siden 1933. Natt til Ruths attenårsdag, mellom 9. og 10. november 1938, gjennomførtes den statlig initierte pogromen som senere ble omtalt som Krystallnatten. Jødiske forretninger ble smadret, synagoger satt i brann og over 30 000 jøder ble arrestert. Fredag den 11. november refererte Ruth til herjingene i Wien:

«De har slått oss! I går var den frykteligste dagen jeg noensinne har opplevd. Nå vet jeg hva pogromer er, vet hva mennesker er i stand til å gjøre.»

De østerrikske og tyske jødenes levekår ble stadig mer uutholdelige, og familien Maier så emigrasjon som den eneste utveien. Ruths søster, Judith, fikk opphold i England og flyktet 11. desember. Ruth fikk visum i Norge, og kom som flyktning til Lillestrøm i slutten av januar 1939. Bare et drøyt år senere ble Norge okkupert. Ruth Maier og de andre jødene som hadde flyktet fra nazistenes diskrimineringspolitikk var igjen kommet under tysk herredømme. Den 10. april skrev Ruth:

«Jeg vil ikke vite hva som skjer. Jeg vil ikke tro at det kan bli verre enn om jeg hadde vært i Østerrike. Nei! … Jeg håper. Vet ikke på hva.»

Den 4. mars 1942 besvarte Ruth Maier «Spørreskjema for jøder i Norge». I september 1942 flyttet hun til Oslo, og bare en drøy måned senere begynte den store arrestasjonen av mannlige jøder i Norge. Torsdag 29. oktober var en av de siste dagene Ruth skrev i sin dagbok:

«De arresterer jøder. Alle mannlige jøder fra 16 til 72 år. Jødiske forretninger er stengt. Det forbauser meg ikke. Jeg blir bare kvalm.»

Ruth Maier ble selv arrestert en måned senere, deportert med Donau den 26. november, og drept ved ankomst i Auschwitz den 1. desember 1942.
 

Tekst: Jan A.S. Brustad

 

Litteratur

Trond Berg Eriksen, Håkon Harket og Einhart Lorenz, Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag, Oslo 2005

Einar Niemi, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli, «I nasjonalstatens tid 1814-1940», i Norsk innvandringshistorie, bind 2, Oslo 2003

Jan Erik Vold, Ruth Maiers dagbok. En jødisk flyktning i Norge, Oslo 2007

 

Tidligere måneders gjenstand

 

Publisert 1. apr. 2013 00:00 - Sist endret 21. mai 2015 09:50