Religion og politikk

Er religion bare en privatsak? Handler ikke all politikk om enkeltmenneskers liv? Hvordan skal man da skille mellom det som gjelder alle og det som er en privatsak?