Kristendom

Omkring to milliarder mennesker tilhører en eller annen retning innen kristendommen. Forskjellene mellom retningene kan være store, men felles for dem er at fortellingene om Jesus i Det nye testamente regnes som hellige fortellinger om Gud.

Det siste måltid. Oljemaleri fra ca. 1604 av Francisco Ribalta (1565–1628).

I kristendommen regnes Jesus fra Nasaret, slik han presenteres i Det nye testamente, som Guds sønn, og som en del av Gud. Kristendommen regnes likevel som en monoteistisk religion av de kristne selv. En monoteistisk religion hevder at det bare finnes en Gud.

Kristendommens samling med hellige tekster heter Bibelen. Den kristne Bibelen består av to deler, Det gamle testamente og Det nye testamente. Det gamle testamente er omtrent de samme tekstene som Tanach, den jødiske bibelen, men ulike kristne retninger regner med litt forskjellige antall tekster. Det nye testamente handler om Jesus og hva han betyr for menneskene.

Jesus levde for 2000 år siden i Palestina. Han var jøde, og forkynte et budskap om omvendelse til rett gudstro og et rettskaffent liv. Romerne korsfestet ham, men tilhengerne hans var overbevist om at han gjenoppstod fra de døde. Troen på at Jesus døde og ble levende igjen er viktig for alle jordas mennesker, ifølge kristendommen: Gud frelser alle menneskene på samme måte som Jesus.

Omkring en milliard mennesker tilhører den katolske kirken, som dermed er verdens største organisasjon. De ortodokse kirkesamfunnene i dag har sine røtter til østkirken etter splittelsen i 1054, mens vestkirken levde videre som Den katolske kirken. Den opplevde en ny stor splittelse på 1500-tallet. Da ble ulike protestantiske kirkesamfunn formet, etter Martin Luthers opprør mot Den katolske kirke.

Den norske statskirken tilhører Luthers kirkesamfunn, lutheranerne. Ved årsskiftet 2009/2010 var 79,2 prosent av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd utenfor Den norske kirke, hadde 431 000 medlemmer. 54 prosent av disse tilhørte kristne trossamfunn utenfor statskirken, hvorav de to største var Den romersk-katolske kirken og Pinsemenigheten.

Kristendommen definerer frelse som evig liv, det vil si et liv uten død. Alle har mulighet til å bli frelst ved troen på Jesus, og alle mennesker bør bli frelst. Derfor kan vi si at kristendommens budskap er universalistisk, og derfor er også misjon viktig i kristendommen. De fleste kristne mener likevel at tro på Gud og Jesus som Guds sønn er forutsetninger for å bli frelst. Frelsen er således eksklusiv, noe som vil si at den forutsetter visse handlinger eller en viss livsinnstilling fra enkeltmennesket.

Kristen etikk er først og fremst basert på tekstene i Det nye testamente og de ti bud i Det gamle testamente.
 

Emneord: Religion, Kristendom, Jødedom, Katolisisme
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 4. nov. 2020 11:19