Islam

Islam er den nest største religionen i verden, og den største minoritetsreligionen i Norge. I dag fremstilles islam ofte som en religion der lover og politikk spiller hovedrollen. Men den er først og fremst en frelsesreligion, og religiøse muslimer er (i likhet med de fleste religiøse mennesker) opptatt av nettopp frelse.

Koran fra 1000-tallet utstilt på British Museum. Bilde: Wikipedia, fotografens brukernavn: Cordanrad

Islam betraktes gjerne som den yngste av verdensreligionene: Den oppstod på 600-tallet på den arabiske halvøy, og profeten Muhammed anses som grunnleggeren. Ifølge islam er imidlertid ikke Muhammed grunnleggeren, men en som reformerte et opprinnelig budskap.

Muhammed så på seg selv som den siste i en lang rekke profeter. Til og med det første mennesket, Adam, var ifølge denne forestillingen muslim og profet. Islam er med andre ord menneskehetens religion. Det er en grunnleggende forestilling i islam at den svarer til menneskets medfødte natur. Selv om Muhammed står i en profettradisjon er det også en sentral lære i islam at han er den siste profeten, profetenes segl. Det vil si at ingen åpenbaringer er mulige etter Muhammed.

Det er svært mange ulike måter å oppfatte seg selv som muslim på. Likevel er det fire punkter vi kan si utgjør en felles kjerne i islam: 1. Troen på Allah som den ene Gud, og på Muhammed som hans profet. 2. Troen på Koranen som en bokstavelig gjengivelse av Guds ord. 3. Synet på at det som er nedskrevet om profetens liv (hva han sa og gjorde) er en kilde til islam. 4. Synet på de fem søylene som fem rituelle plikter for alle muslimer.

Den første delen av den islamske trosbekjennelsen, shadada, lyder: «Det er ingen Gud uten Allah». Den formidler den viktigste læren i islam, som dreier seg om guddommens enhet (tawhid). Flere religioner fremhever at Gud er én, men i islam har Guds enhet en helt spesiell plass.

To sentrale begreper er også felles for islams mange retninger: sunna og hadith. Profetens liv, hva han gjorde, hva han sa, hvordan han behandlet venner og fiender kalles profetens sunna og er en guide for muslimer. Profetens sunna finnes bevart i hadithene. Dette er konkrete fortellinger om hva Muhammed gjorde og sa ved ulike anledninger. Hadithene utgjør en viktig litteratur i islamsk tro, og finnes i systematisk oppbygde samlinger. Seks samlinger av hadither er godkjent som autentiske hvorav de mest refererte er samlet av Al-Bukhari og Muslim.

De rituelle pliktene ifølge de fem søylene er å si fram shahada, å be fem ganger om dagen, å faste i måneden ramadan, å gi til de fattige og å reise som pilegrim til Mekka.

Emneord: Religion, Islam
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 4. nov. 2020 11:18