Holistisk forbund

Holistisk Forbund ble stiftet i 2002. Det er et organisert livssynssamfunn for mennesker som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle trossamfunnene, og heller ikke i Human-Etisk Forbund. Mange av de cirka 1000 som har meldt seg inn siden starten, er mennesker som kan sies å tilhøre New Age eller alternativbevegelsen.