Hinduisme

Ordet hindu betyr opprinnelig indisk. Mange hinduer oppfatter sin religion fremfor alt som en fellesskapets religion. Samvær med familie, slekt og venner innenfor rammene av religiøse feiringer er helt sentralt

Krishna er den mest kjente av Vishnus inkarnasjoner (avatarer). Statue på National Museum i New Dehli. Bilde: Wikipedia, fotografens brukernavn: Redtigerxyz

Det er hvem ens foreldrene dine er som avgjør om man er hindu - man blir altså født til å være hindu. De aller fleste hinduer mener derfor at det ikke er mulig å bytte fra en annen religion til å bli hindu, på samme måte som det ikke er mulig å bytte foreldre. Derfor forsøker heller ikke hinduer tradisjonelt å omvende andre til hinduismen. Vi kan si at hinduismen er en religion som legger vekt på hva man gjør og hvem man er. Hvis man mer eller mindre følger levereglene i hinduismen, for eksempel ved å delta på de forskjellige hinduhøytidene og er født av hinduforeldre, da er man hindu. Hva man tror på er av vesentlig mindre betydning enn i kristendom eller islam.

Hinduisme kan også betraktes som en samling av flere forskjellige religiøse tradisjoner og retninger som finnes i forskjellige deler av India, men som alle går under navnet hinduisme. I de forskjellige hindutradisjonene finnes både polyteister (det finnes mange guder), monoteister (det finnes bare én gud), panteister (Gud er i naturen) og ateister (det finnes ingen gud). De forskjellige retningene har også forskjellige regler med hensyn til hvilke guder de tilber, og hvilke religiøse ritualer og leveregler de følger. Noen hinduer er for eksempel vegetarianere, mens andre kan spise kjøtt. Variasjonen gjør at det ikke er så lett å si akkurat hva hinduisme er. Karmaloven, tanken om gjenfødelse, er allikevel felles for alle retningene. Hinduer tror at alle vesener har en udødelig sjel og at den blir gjenfødt i en ny skikkelse når livet tar slutt. Sjelen kan bli gjenfødt på diverse måter, som en rik eller fattig person eller som et dyr eller en plante. Det er Karma-loven som bestemmer hva sjelen blir gjenfødt som. Hvis et menneske har gjort gode handlinger gjennom livet, vil karma-loven gjøre at sjelen blir gjenfødt til et menneske med et bedre og mer høyverdig liv.

Hinduismen har ingen grunnlegger, slik som kristendommen og islam. Det finnes ikke et år null hvor man kan si at religionen ble til. Hinduismen har heller ikke noen sentral doktrine som alle hinduer må tro på. Hinduisme handler minst like mye om en kultur og tradisjoner som er knyttet til et bestemt land, som det handler om religion. Et godt uttrykk for dette er at mange hinduer sier at hinduismen heller er en levemåte enn en religion.

Hinduismen har flere hellige tekster. Blant de viktigste er:

Veda-tekstene: opprinnelig muntlige overleveringer som ble nedtegnet i århundrene før og etter år 1000 før Kristus, noe som gjør deler av veda-tekstene til verdens eldste religiøse tekster. Vedaen oppfattes som selve grunnfjellet i hinduismen.

Bhagavadgita: Dette er nok den aller mest kjente av hinduismens tekster. Selve navnet betyr «Den helliges sang», og er en fortelling om et stort slag mellom noen av hinduismens mytologiske helter. Innvevd i fortellingen finnes dype betraktninger om livet og Guds natur.

Emneord: Hinduisme
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 4. nov. 2020 11:17