Baptistsamfunnet

Baptistene har navnet sitt etter det latinske ordet for «dåp» - «baptisma». Navnet spiller på at de praktiserer voksendåp, eller troendes dåp, som de selv kaller det. Det betyr at dåpen er noe hvert individ skal kunne velge selv.  

Baptistene legger stor vekt på dåpen. Bildet er hentet fra wikipedia, fotografens brukernavn er Ranveig.   

Baptistene er en av de største kristne protestantiske retningene, og har omkring 35 millioner medlemmer på verdensbasis. De fleste av disse, rundt 29 millioner, bor i Nord-Amerika.

Baptismen begynte som en del av den nordeuropeiske reformasjonen. I 1609 reiste briten og den tidligere anglikanske presten John Smyth i eksil til Amsterdam hvor han møtte tilhengere av voksendåp, anabaptistene (gjendøperne). Allerede i 1639 kom baptister til det nåværende USA.

Baptistene legger stor vekt på dåpen og på at det er her fellesskapet mellom Gud og menneske begynner. Før dåpen har mennesket ønsket å møte Gud, men det er gjennom dåpen at Gud møter mennesket. Nattverden er for baptister mer et minnemåltid enn et middel til frelse.

Norge fikk sin første baptist fra USA. Fredrik L Rymker (1819–1884) begynte med forkynnelse i Norge i 1857, 12 år etter at det ble lovlig med andre kirker enn statskirken. De nye byene i Norge opplevde flere vekkelser på 1800-tallet. Rymker slo seg ned i skiensområdet, og den første baptistmenigheten ble grunnlagt i 1860. I 1877 hadde de norske baptistene sin første landsomfattende konferanse, og i 1879 dannes De Norske Baptisters Union, nå Det Norske Baptistsamfunn. Baptistenes avis Unionsbanneret (nå Banneret) så dagens lys i 1880.

Det er i dag om lag 10 000 baptister i Norge, og Østfold er det fylket i Norge med flest baptister. Stavanger har også en engelskspråklig baptistmenighet, North Sea Baptist Church.
 

Emneord: Baptisme, Kristendom, Protestantisme
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 4. nov. 2020 11:17