Minoriteter

Publisert 19. okt. 2011 12:37

Den norske gruppen av rom består av ca. 500 personer med norsk statsborgerskap. Disse bor mer eller mindre permanent i Norge, de fleste i Oslo. Gruppen består av etterkommere etter fem familier som alle hadde tilhørighet i Norge før krigen.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Hva er en minoritet? Minoritetsbegrepet slik det brukes i både forskning, offentlige debatter og i menneskerettslige konvensjoner, kan vise til ulike fenomener. Minoriteter kan være av yrkesmessig, livssynsmessig, seksuell, språklig, nasjonal, religiøs eller etnisk art, og en gruppe som utgjør en minoritet på landsbasis, kan være en majoritet regionalt eller lokalt.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Den jødiske busetnaden i Noreg er liten og har ei kort historie samanlikna med andre europeiske land. Fyrst då den såkalte Jødeparagrafen vart oppheva i 1851 opna landet grensene for jødisk innvandring. Frå om lag 1880 vart Noreg ein del av den store emigrasjonen frå aust mot vest, og innvandringa frå Aust-Europa la grunnen for etableringa av jødiske samfunn med eigne institusjonar både i Kristiania og Trondheim som framleis er aktiv i dag.