Liberalisme

Liberalisme er en filosofisk og politisk retning som har sitt opphav i opplysningstiden, altså på 1700- og 1800-tallet i Europa og USA. Grunntanken i liberalismen er at alle mennesker er født frie og at de i egenskap av å være mennesker har en del ukrenkelige rettigheter. Disse rettighetene kan ingen stat eller andre personer krenke uavhengig av hvor gode grunner de måtte mene at de har. Rettighetene er klare forløpere til våre dagers menneskerettigheter, og omfatter retten til liv, rett til trosfrihet, rett til eiendom, rett til politisk frihet, rett til å bestemme over egen person, rett til utdanning osv.