Etnisitet

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Av Thomas Hylland Eriksen

Det kanskje eldste filosofiske spørsmålet stilt av mennesker lyder: «Hvem er jeg?» Lignende spørsmål stilles overalt i verden, ofte presisert til «Hvem er vi?», og det kan gis en rekke ulike svar. Et av de viktigste forskningsområdene i samfunns- og kulturfagene handler likeledes om hvordan mennesker utvikler tilhørighetsfølelse og hvordan de avgrenser seg i forhold til andre grupper, og hvilke videre politiske og kulturelle konsekvenser slike gruppedannelser medfører. En av de mest stabile og utbredte formene for sosial gruppedannelse finner sted gjennom etnisk tilhørighet.