Novemberpogromen / «Krystallnatten»

Natten mellom 9. og 10. november 1938 markerte et kuliminasjonspunkt i forfølgelsen av jødene i Hitler-Tyskland før krigsutbruddet. Flere tusen synagoger ble brent eller ødelagt, jødiske butikkvinduer ble slått i stykker, og jødiske butikker ble plyndret. Leiligheter eid av jøder ble rasert og beboerne mishandlet. På grunn av de mange knuste vindusrutene ble natten kalt «Krystallnatten», men den er også kjent under navnet Novemberpogromen.

En synagoge i München etter ødeleggelsene. Foto: Ukjent, privat arkiv.

HL-senteret gjør oppmerksom på at artikkelen er snart ti år gammel og skal oppdateres.

Aksjonen ble hovedsakelig gjennomført av SA- og SS-styrker, men noen steder deltok også lokalbefolkningen i ødeleggelsene.

Ifølge offisiell nasjonalsosialistisk statistikk ble 2676 menighetshus og synagoger, samt 4500 jødiske butikker ødelagt. 91 personer mistet livet. Dagen etter ble dessuten rundt 30 000, i første rekke velstående og innflytelsesrike jødiske menn, sendt til konsentrasjonsleire.

Det «spontane utbruddet av folkelig raseri», som nazistene kalte hendelsen, var egentlig statlig organisert. Ordren om å iverksette aksjonen kom fra München, hvor den nasjonalsosialistiske ledelsen hadde samlet seg for å minnes det mislykkede Hitler-kuppet 15 år tidligere. Som påskudd brukte de mordet på den tyske ambassadens medarbeider i Paris, Ernst von Rath. Han ble skutt av 17 år gamle Herschel Grynszpan, som ønsket å demonstrere mot utvisningen av 17 000 jøder fra Tyskland til Polen, heriblant hans egen familie.

Etter novemberpogromen gikk nasjonalsosialistenes jødeforfølgelser inn i en ny og mer ytterliggående fase. Strengere lover ble innført med det formål å inndra jødisk eiendom og gjøre jødene fullstendig rettsløse. Det mosaiske trossamfunnet måtte for eksempel betale en million riksmark i erstatning som straff for mordet i Paris.

I begynnelsen av 1939 ble disse fangene, såfremt de hadde overlevd konsentrasjonsleirene, løslatt på den betingelse at de emigrerte til utlandet.

 

Emneord: Novemberpogromen, Krystallnatten, Jødeforfølgelse, Folkemord, Antisemittisme
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 29. apr. 2020 12:43