Generalplan Øst og Operasjon Barbarossa

Generalplan Øst var en gigantisk mordplan for å kolonisere de vestlige delene av Sovjetunionen og flytte tyskere dit. Planen forutsatte at befolkningen i området skulle reduseres med 30 millioner mennesker.

Tyske styrker på fremmarsj i Sovjetunionen sommeren 1941. Kilde: Deutsches Bundesarchiv,Bild 101I-209-0090-28.

HL-senteret gjør oppmerksom på at artikkelen er snart ti år gammel og skal oppdateres.

Mot slutten av 1939 ga lederen for SS, Heinrich Himmler (1900-1945), ordre om å utarbeide en helhetlig plan for okkupasjon og germanisering av de erobrede områdene i det tidligere Polen, samt for områder nazistene planla å erobre videre østover.

Himmler ga oppgaven til professor Konrad Meyer i Rikssikkerhetshovedkvarteret (RSHA). En foreløpig skisse ble levert Himmler sommeren 1941.og Den endelige versjonen var ferdig i mai 1942. Målet var en helt ny befolkningssammensetning i de vestlige delene av Sovjetunionen. Deler av den slaviske befolkningen skulle fordrives til Sibir, andre skulle utsettes for massedrap, dels ved utsulting, dels ved at grupper skulle drives inn i sumpområder og dels ved massakrer. Resten skulle beholdes som slavearbeidere. Fire millioner tyskere, eller «germanere» som nazistene kalte dem, skulle bosette og kolonisere de vestlige delene av Sovjetunionen.

Dette prosjektet, Generalplan Øst, er blitt kalt verdenshistoriens mest omfattende mordplan. Den forutsatte at den slaviske befolkningen i Sovjetunionen skulle reduseres med 30 millioner mennesker. Den jødiske befolkningen og sigøynerne skulle utryddes. Andre grupper, som de baltiske folkeslagene, kunne «germaniseres», i hvert fall delvis.

Det tyske felttoget mot Sovjetunionen, kalt Operasjon Barbarossa, tok ikke bare sikte på å knuse motstanderens militære makt og ødelegge det kommunistiske systemet. I tråd med målsettingen for Generalplan Øst hadde det karakter av en rase- og utryddelseskrig. Generalplan Øst kunne ikke realiseres fordi Wehrmacht, det tyske militæret, ikke maktet å erobre de områdene som planen krevde. Det første tilbakeslaget kom allerede i desember 1941, da sovjetiske styrker gikk til motangrep utenfor Moskva. Minimum 15 millioner sivile slavere ble like fullt drept i Sovjetunionen i løpet av krigen.
 

Emneord: Barbarossa, Holocaust, Folkemord, Nazisme, Rasisme, SS, RSHA
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 29. apr. 2020 12:29