Holocaust

I løpet av 2. verdenskrig myrdet den nazistiske staten minst 25 millioner sivile i systematiske, statlig organiserte massedrap. Den mest ekstreme og systematiske utryddelsespolitikken var rettet mot jødene. Det ble utarbeidet detaljerte planer for å tilintetgjøre alle som ble definert som jøder. Nærmere 6 millioner ble drept. På hebraisk har dette folkemordet fått navnet Shoah, som betyr katastrofe eller ødeleggelse

Jødiske kvinner og barn fra Ungarn går mot gasskamrene i Auschwitz-Birkenau. USHMM #77342 Last ned i full størrelse

HL-senteret gjør oppmerksom på at artikkelen er snart ti år gammel og skal oppdateres.

Ordet Holocaust stammer fra det greske ordet holókauston som betyr brennoffer. På 1800-tallet begynte man å bruke betegnelsen om massakre, det vil si drap på mange mennesker. I 1942 ble ordet for første gang benyttet om nazistenes forsøk på å tilintetgjøre jødene, og fra 1950-årene ble det anvendt som et egennavn for denne utryddelsespolitikken.

Siden begynnelsen av 1980-tallet har mange argumentert for at nazistenes massedrap på andre folkegrupper også skal inkluderes i Holocaust-betegnelsen, mens ordet Shoah i økende grad blir brukt om nazistenes folkemord på jøder.

En av hovedtankene i tysk nasjonalsosialisme var at menneskets verdi var knyttet til «rasen» de tilhørte og hva slags arveanlegg de kunne bringe videre til sine barn. «Den ariske rase» var plassert øverst i hierarkiet. Jødene ble fremstilt som «ariernes» rasemessige hovedfiende. De ble ikke bare sett på som underlegne, men som farlige konspiratører og som skadedyr som skulle utryddes. Nazistenes rasistiske verdensbilde rammet også funksjonshemmede og sigøynere. Begge disse gruppene ble utsatt for massedrap ut fra tanken om at de var mindreverdige raser.

Mange andre grupper ble også utsatt for massedrap av den nazistiske staten og dens kollaboratører. Dette gjaldt den slaviske befolkning i Sovjetunionen og Polen, sovjetiske krigsfanger, kommunister og andre politiske motstandere av nazismen. I tillegg ble et stort antall drept som gisler.

Også homofile, medlemmer av Jehovas vitner og andre trossamfunn ble forfulgt og myrdet.
 

Emneord: Holocaust, Folkemord, Nazisme, Ofre
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 29. apr. 2020 12:30