Begrepet folkemord og folkemordkonvensjonen

Folkemord er drap på mennesker som skjer fordi de tilhører en bestemt gruppe. Begrepet ble utformet under 2. verdenskrig, blant annet for å kunne omfatte nazistenes organiserte massedrap på jøder og andre grupper. 

Minneplakett i Warszawa over Raphael Lemkin (1900-1959).

Begrepet folkemord, eller genocid (genos betyr familie eller stamme, cide betyr massakre) ble introdusert av den polsk-jødiske juristen Raphael Lemkin under 2. verdenskrig. Folkemord var ifølge Lemkin å drepe andre mennesker på grunnlag av hva de var, for eksempel trosretning, etnisk tilhørighet, seksuell legning eller kjønn, og ikke på grunn av bestemte handlinger de hadde utført, som for eksempel å gjøre opprør eller revolusjon.

Som følge av folkemordet på armenerne, og i hans egen tid Holocaust, ville Lemkin lage en lov som kunne vise at systematiske drap på mennesker på grunnlag av rase, tro eller religion var forbrytelser som overgikk alle andre kriminelle handlinger en stat og dens innbyggere kunne gjøre seg skyldig i. Loven skulle forhindre slike grusomheter fra å skje igjen.

I 1948 fikk Lemkin gjennomslag for loven som en del av folkeretten i FN, og den gjelder fortsatt den dag i dag. Personer som var anklaget for folkemord kunne fra nå av dømmes for en internasjonal domstol, slik som i saken mot den serbiske krigsforbryteren Slobodan Milosevic i tribunalet for det tidligere Jugoslavia, i Haag. Lemkin hadde nok ønsket at loven skulle forhindre fremtidige folkemord. Dessverre ser vi at folkemord fremdeles forekommer.

I 2007 har Australia, Belgia, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Cuba, Danmark, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, El Salvador, Etiopia, Filippinene, Frankrike, Guatemala, Haiti, Hellas, Honduras, Hviterussland, Island, India, Iran, Israel, Kina, Libanon, Liberia, Mexico, Myanmar, New Zealand, Norge, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Russland, Sverige, Ukraina, Uruguay og USA ratifisert folkemordkonvensjonen.
 

Emneord: Folkemord, Holocaust, Folkemordkonvensjonen, FN
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 11. feb. 2019 10:39