Fascisme

Fascismen var en politisk bevegelse, en ideologi og et politisk system som utviklet seg i Italia på begynnelsen av 1900-tallet, og som fikk sitt gjennombrudd etter den første verdenskrig. Betegnelsen er avledet av ordet fasci, som kommer fra det romerske fasces, risknippe og symboliserer autoritet og samhold.

Benito Mussolini. Fotografi fra 19. mars 1938. Kilde: Deutsches Bundesarchiv, Bild 183-2007-1022-506.

Den fascistiske ideologien er basert på forestillingen om statsmakten som en autoritær, organisk enhet der individet er fullstendig underlagt staten og folkefellesskapet. Fascismen avviser demokratiet og liberalismen til fordel for idealet om en førerstat der lederen har diktatorisk makt. Samtidig er den økonomiske styringen ett av de sentrale elementene – fascismen gjør krav på å være en nasjonal form for sosialisme. I en utvidet form blir uttrykket fascisme også brukt om ulike regimer, bevegelser og ideologier i andre land. Det er vanlig å karakterisere den tyske nasjonalsosialismen som en variant av fascismen, til tross for at nasjonalsosialismen og den italienske fascismen skilte seg fra hverandre på en del punkter. Blant annet spilte rasetenkningen og antisemittismen en langt viktigere rolle i det nazistiske Tyskland enn i det fascistiske Italia.   

Under første verdenskrig dannet Benito Mussolini og hans tilhengere i Italia bevegelsen fasci di combattimento, et kampforbund som først stod klart til venstre, men som etter hvert definerte kampen mot sosialistene som sitt hovedmål. Fascistenes politiske midler innebefattet gatekamper, vold og politiske mord, men også opptog og propagandamøter. I 1919 ble partiet Fasci Italiani di combattimento, som vendte seg mot den svekkede liberale statsmakten, stiftet i Milano. Etter den fascistiske maktdemonstrasjonen med den såkalte marsjen mot Roma i oktober 1922, ble Mussolini utnevnt til statsminister og i de påfølgende årene utvidet han sin posisjon ved hjelp av en kombinasjon av terror og behendig manøvrering i regjeringen. I 1924 vant han valget, og året etter erklærte han Italia som diktatur. Fra 1925 ble en autoritær, rent fascistisk førerstat opprettet med Mussolini, Il Duce, som statsoverhode. Fascistene gikk inn i den annen verdenskrig på tysk side i 1940, og tyske tropper ble stasjonert i Italia, noe som gjorde landet til en tysk satellittstat. Men det mislykkede felttoget i Afrika og landgangen til de allierte i Sør-Italia førte til at Mussolini ble avsatt i 1943 og deretter arrestert. Etter å ha blitt befridd av tyske tropper noe senere ledet han en fascistisk republikk i byen Salò. Kort tid før det tyske sammenbrudd forsøkte han å flykte til Sveits, men ble tatt til fange og skutt av italienske partisaner den 28. april 1945. 

 

Emneord: Fascisme, Diktatorer, Ideologi
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 4. nov. 2020 10:58