Auschwitz

Auschwitz er selve symbolet på mordet på de europeiske jødene. Her ble jøder fra hele det tyskokkuperte Europa drept. Her ble sigøynere holdt fanget i en egen leir og myrdet. Her ble de mest umenneskelige eksperimenter på levende mennesker gjennomført. Her var koblingen mellom industrien og SS mest tydelig. Her gjaldt prinsippet om «Vernichtung durch Arbeit» – «tilintetgjørelse gjennom arbeid». Og her ble det industrielle massemordet gjennomført.

Fotografi fra 1945 som viser inngangen til Auschwitz II Birkenau.

Auschwitz – Oświęcim vest for Kraków i Polen – ble opprinnelig opprettet som en leir for polske politiske fanger. Høsten 1941 utvidet tyskerne leiren. Den nye og største delen – Auschwitz II eller Birkenau – ble den egentlige tilintetgjørelsesleiren. De fleste fangene var jøder, men det fantes også polakker og tyskere, og fra september 1943 sigøynere blant ofrene.

Gasskamrene med krematorier lå i Auschwitz II-Birkenau. En tredje leir – tvangsarbeidsleiren Auschwitz III eller Buna Monowitz – var tilknyttet IG Farben-konsernets fabrikker. Her måtte jødene arbeide så hardt og med så lite mat at de døde etter prinsippet «tilintetgjørelse gjennom arbeid». I tillegg kom det etter hvert 45 satellittleire.

Når togene kom til Birkenau, bestemte en gruppe SS-offiserer og SS-leger hvem som var sterke nok til å kunne arbeide. De fleste ble funnet for svake og sendt rett til gasskamrene. Gasskamrene var skjult: Ofrene fikk høre at de skulle bli dusjet. De måtte levere bagasje og eventuelle verdisaker fra seg og kle av seg. Deretter ble de presset inn i rom med dusjer, som i virkeligheten var gasskamre. Her ble de drept med Zyklon B. Jødiske fanger som var utkommandert som «spesialkommando», måtte deretter fjerne likene, rengjøre gasskamrene, fjerne gulltennene fra likene og frakte dem til krematoriet. Klær, verdisaker, briller, sko, gull fra tennene og alt håret ble sendt til Tyskland og brukt der.

Nazistenes behandling inkluderte forsøket på å umenneskeliggjøre fangene og frarøve dem deres personlige identitet. De fikk brennmerket et registreringsnummer i huden som identifikasjon.

I gjennomsnitt levde fangene i noen få måneder. Livet ble radikalt forkortet gjennom et umenneskelig arbeidsslit, mangel på mat og klær, katastrofale sanitære forhold, epidemier, overgrep, utsiling av svake og timelange appeller i kulde, snø, regn og vind. Kvinner, barn, sigøynere og andre fanger ble også utsatt for medisinske eksperimenter.

Det er umulig å fastslå nøyaktig antall døde. Forskning basert på nazistenes egne tall og utsagn tyder på at mer enn en million menn, kvinner og barn ble drept. Ulike anslag regner med at mellom 1,2 og 1,6 millioner mennesker døde i Auschwitz-komplekset. Av de 405 000 som ble registrert, overlevde ca. 65 000. Av 16 000 internerte sovjetiske krigsfanger overlevde bare 96. I tillegg mistet 146 000 polakker og om lag 20 000 sigøynere livet i leiren.

 

Emneord: Holocaust, Folkemord, Fangeleire
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 4. nov. 2020 10:57