Norske frivillige i Waffen SS

I underkant av 6000 nordmenn var i løpet av krigen i tjeneste i Waffen SS. Waffen SS var den militære delen av det tyske SS. Disse ble fordelt på ulike typer avdelinger. Divisjon Wiking (regiment Nordland, Westland og Germania) og senere Divisjon Nordland, var rent tyske avdelinger, mens Den norske legion og SS skijeger-bataljon Norge hadde norsk befal og kommandospråk. Det ble også rekruttert til fire politikompanier og nordmenn var også tilknyttet SS' propagandaenheter.

Vervingsplakat til tjeneste i Waffen SS.

HL-senteret gjør oppmerksom på at artikkelen er snart ti år gammel og skal oppdateres.

De første omkring 300 nordmennene meldte seg til tysk krigstjeneste i Divisjon Wiking i januar 1941. Fart i rekrutteringen ble det imidlertid først da krigen mellom Tyskland og Sovjetunionen brøt ut i juni 1941. På kort tid meldte det seg mer enn 1000 frivillige. Noen av disse kom til Divisjon Wiking, men hovedmassen endte i Den norske legion. Waffen SS er den militære grenen av nazistpartiets beskyttelsesavdeling (SS) som etter hvert ble en sentral institusjon i Nazi-Tyskland.

I vervingspropagandaen ble det lagt vekt på at Waffen SS var et militærkorps hvor soldater fra det nazistene kalte "germanske land" var likestilt. Under rekruttopplæringen gjennomgikk de frivillige ideologisk skolering i blant annet raselære. Hensikten var å gjøre dem til "politiske soldater" i nazismens tjeneste. I rekrutteringen til Den norske legion ble det gitt løfter om at de frivillige skulle kjempe i rent norske avdelinger i Finland, men nordmennene ble i stor grad underlagt ren tysk styring og hovedsakelig sendt til andre steder enn Finland. De ble også lovet et gårdsbruk etter avsluttet tjeneste. Først skulle dette være i Norge og senere, da krigen mot Sovjetunionen var begynt, i de okkuperte områdene i øst. Dette ble det heller aldri noe av. Noen Waffen SS-frivillige gikk etter fronttjenesten inn i Statspolitiet, Germanske SS Norge og Hirden, andre i SS Vaktbataljon som tjenestegjorde i de norske konsentrasjonsleirene med russiske og serbiske krigsfanger.

Over 700 nordmenn falt eller forble savnet på Østfronten. De Waffen SS-frivillige ble etter krigen dømt som landssvikere. Man undersøkte imidlertid ikke om de hadde begått i krigsforbrytelser eller hadde vært involvert i massakrer på jøder og annen sivilbefolkning. Hele Waffen SS ble dømt som en krigsforbryterorganisasjon i under rettsoppgjøret i Nürnberg etter den andre verdenskrig.

Norske-frivillige-i-waffen-ss
Emneord: Waffen SS, Nazisme, Aktører, Gjerningsmenn
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 29. apr. 2020 12:40