Norske politiske fanger

En politisk fange er en person som fengsles på grunn av sin politiske og ideologiske overbevisning eller aktivitet. Konsentrasjonsleirene var opprinnelig leire som var opprettet for å gi «politisk oppdragelse» til personer nazistene mente var politisk farlige eller mistenkelige. Etter krigsutbruddet utviklet det seg et nært samarbeid mellom leirene og den tyske krigsindustrien.

Oppstilling av fanger på Grini mellom 1941 og 1943. Kilde: US Library of Congress, Digital ID: fsa 8e09233. Opphavsperson: Royal Norwegian Information Service, Washington, D.C.  

Det tyske okkupasjonsregimet i Norge førte en aggressiv linje overfor motstand. Under krigen fantes det to hovedkategorier for fanger: Krigsfangene var militærpersonale som var blitt tatt til fange, og de politiske fangene var sivile personer arrestert på grunn av motstandsaktiviteter. Krigsfangene var beskyttet av folkeretten og ble i noen grad behandlet deretter. De politiske fangene som sivile personer ble ikke omfattet av denne. De var derfor rettsløse og dette gjenspeilet seg i den behandlingen de fikk i fange- og konsentrasjonsleirene.

Nazistene opprettet en rekke fangeleirer i Norge, med Grini som den største. Selv om behandlingen i de norske leirene kunne være hard, var forholdene likevel generelt sett bedre enn i konsentrasjonsleirene i Tyskland. I begynnelsen ble deportasjonene til leirer på det tysk-okkuperte kontinentet regnet som en ekstra streng straff. Etterhvert som krigen utviklet seg og det var mangel på arbeidskraft i den tyske krigsindustrien, ble stadig flere norske fanger sendt til Tyskland for å innsettes som tvangsarbeidskraft. De fleste kom til Sachsenhausen, men mange satt også i Buchenwald, Mauthausen, Bergen-Belsen og i kvinneleiren Ravensbrück. En spesiell gruppe blant de norske politiske fangene var de som var kategorisert som «Nacht-und-Nebel»-fanger (NN-fanger). Dette var fanger som skulle forsvinne i «natt og tåke» ved å isoleres i spesielle leirer uten kontakt med omverdenen. Leiren Natzweiler i Alsace ble spesielt kjent som NN-leir. NN-fangene levde under betraktelig dårligere vilkår enn andre politiske fanger. Av de over 9 000 nordmennene som ble deportert til fengsler, tukthus og leirer i Tyskland og de tyskokkuperte områdene var rundt 6 000 politiske fanger. Av disse døde nesten 800.  

Flertallet av de norske politiske fangene ble hentet ut av konsentrasjonsleire av de hvite bussene.

 

Emneord: Politiske fanger, Aktører, Grini, Ofre, Folkemord, Fangeleire
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 6. sep. 2013 17:05