Folkemordet på hereroene

Hereroene er en folkegruppe som holder til i Namibia og noen av landene rundt. Mellom 1904 og 1908 ble de utsatt for fordriving, massakre og folkemord av tyske kolonimyndigheter. Befolkningen ble redusert med omkring en tredjedel.

Overlevende hereroer etter flukten gjennom Omahekeørkenen, Tysk Sørvest-Afrika, 1904.

HL-senteret gjør oppmerksom på at artikkelen er snart ti år gammel og skal oppdateres.

Hereoene er en folkegruppe som snakker bantu-språket herero. De fleste hereroene bor i Namibia, men mindre grupper holder også til i Botswana og Angola. Totalt består folkegruppen av omkring 120.000 personer i dag.

I overgangen mellom 1800 og 1900-tallet var området til hereroene dominert av tyske kolonimakter. En kvegpest tok livet av store deler av hereroenes buskap. Dermed ble mange tvunget til å selge beitemarker til tyske bønder og ta jobb på gårdene deres. Der opplevde hereroene tøffe arbeidsvilkår og dårlig behandling.

I 1904 gjorde hereroene opprør. Det ble slått hardt ned av tyskerne. Mellom 1904 og 1908 ble hereroene utsatt for forfølgelse og massemord. Mange ble skutt og andre ble drevet ut i ørkenen. De overlevende ble stuet sammen i konsentrasjonsleire. Befolkningen ble redusert fra omkring 70-80.000 til 20.000.

Disse hendelsene regnes som det første folkemordet i nyere tid og som en forløper til Holocaust. Kolonimaktene regnet den afrikanske befolkningen som en underlegen og mindreverdig rase. Denne rasetenkningen ble videreutviklet i mellomkrigstiden og brukt for å begrunne forfølgelsen av jøder og andre grupper under 2. verdenskrig.

Den tyske generalen som var ansvarlig for forfølgelsen av hereroene, het Lothar von Trotha. I en ordre befalte han at alle hereroer som ble funnet i den tyske kolonien, skulle skytes. Viljen til å drepe alle hereroene sammen med det store antallet faktisk drepte, gjør at hendelsen kan kalles et folkemord.

I forbindelse med hundreårsmarkeringen for folkemordet på hereroene ba Tyskland for første gang om unnskyldning for hendelsene. Tysklands utviklingsminister innrømmet at forfølgelsen av hereroene kunne kalles folkemord.

 

Emneord: Folkemord, Hereroene, Rasisme
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 29. apr. 2020 12:23