Nettsider med emneord «stat og kirke»

Publisert 4. jan. 2012 14:38

Ordet sekularisering er avledet fra det latinske saeculum, som betyr tid eller tidsalder (eller århundre). Det sekulære viser derfor til noe timelig eller dennesidig, altså det som hører til verden og det verdslige samfunn – i motsetning til det evige, hellige eller guddommelige. Sekularisering har derfor betydningen å verdsliggjøre.