Nettsider med emneord «Ytringsfrihet»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Liberalisme er en filosofisk og politisk retning som har sitt opphav i opplysningstiden, altså på 1700- og 1800-tallet i Europa og USA. Grunntanken i liberalismen er at alle mennesker er født frie og at de i egenskap av å være mennesker har en del ukrenkelige rettigheter. Disse rettighetene kan ingen stat eller andre personer krenke uavhengig av hvor gode grunner de måtte mene at de har. Rettighetene er klare forløpere til våre dagers menneskerettigheter, og omfatter retten til liv, rett til trosfrihet, rett til eiendom, rett til politisk frihet, rett til å bestemme over egen person, rett til utdanning osv.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

«Frihet! Likhet! Brorskap!» Slagordene fra den franske revolusjon har satt sine spor i mange samfunn. Også på det internasjonale plan har disse tre ordene funnet sin vei, særlig gjennom menneskerettighetene. 

Publisert 6. okt. 2011 09:34

«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet», heter det i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Av disse tre rettighetene er det særlig religions- og livssynsfriheten som står sentralt.