Nettsider med emneord «Politikk»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Liberalisme er en filosofisk og politisk retning som har sitt opphav i opplysningstiden, altså på 1700- og 1800-tallet i Europa og USA.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Er religion bare en privatsak? Handler ikke all politikk om enkeltmenneskers liv? Hvordan skal man da skille mellom det som gjelder alle og det som er en privatsak?

Publisert 6. okt. 2011 09:34

«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet», heter det i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Av disse tre rettighetene er det særlig religions- og livssynsfriheten som står sentralt.