Nettsider med emneord «Liberalisme»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Liberalisme er en filosofisk og politisk retning som har sitt opphav i opplysningstiden, altså på 1700- og 1800-tallet i Europa og USA.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Er religion bare en privatsak? Handler ikke all politikk om enkeltmenneskers liv? Hvordan skal man da skille mellom det som gjelder alle og det som er en privatsak?