Nettsider med emneord «Hinduisme»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Ordet hindu betyr opprinnelig indisk. Mange hinduer oppfatter sin religion fremfor alt som en fellesskapets religion. Samvær med familie, slekt og venner innenfor rammene av religiøse feiringer er helt sentralt