Nettsider med emneord «Emansipasjon»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Hva er sionisme? Hvordan oppsto ideologien, bevegelsen og den internasjonale sionistorganisasjonen og hvordan utviklet dette seg over tid? Hvordan ble fenomenet mottatt blant verdens jøder? Og hvilken rolle hadde palestinerne, folket som da ble omtalt som araberne, i sionistenes planer?