Minnesmerket for deporterte norske jøder

image description
Tekst fra plaketten:

Den 26. november 1942 ble 529 jøder ført om bord i skipet Donau og deportert til Auschwitz-Birkenau fra dette området. Den 25. februar 1943 ble ytterligere 158 jøder sendt fra Filipstadkaia med skipet Gotenland. Andre transporter brakte det totale antall deporterte jøder opp i 773. Av disse overlevde 35. Til sammen ble 230 familier utslettet.

Dette monumentet er reist til minne om jødene som ble deportert og drept i denne mørke epoken av Norges historie.

Kunstner / Artist: Antony Gormley

Kort bakgrunn

Før andre verdenskrig bodde det ca. 2100 jøder i Norge. Etter den tyske okkupasjonen av Norge i 1940 ble de utsatt for stadig flere restriksjoner og forfølgelse, inntil det kulminerte med de store arrestasjonene og deportasjonene høsten 1942 og våren 1943.

Etter krigen tok det lang tid før de norske jødene fikk sin rettmessige oppreisning. I 1997 ble det gjennomført et restitusjonsoppgjør, som det første i sitt slag i Europa. Ved dette monumentet, på Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar 2012, ba statsminister Jens Stoltenberg om unnskyldning for overgrepene som ble begått mot jøder på norsk jord under okkupasjonen.

Erindringens sted

Monumentet til minne om deporterte norske jøder

I oktober 2000 ble monumentet gitt som gave fra den norske stat. Utenfor muren til Akershus festning, med utsikt over fjorden der jødene ble fraktet bort, står det åtte stoler - stilt opp i par eller enkeltvis.

image description

Den britiske skulptøren Antony Gormley vant den utlyste konkurransen om å skape kunstveket. Han beskrev sitt forslag blant annet slik:

”Holocaust kan ikke skildres. Jeg ønsker at dette skal være et sted som huskes – å bygge en bro mellom de levende og de døde slik at de grusomme hendelsene og deres konsekvenser aldri skal glemmes. Stedet er i seg selv stemningsfullt og behøver bare minimalt med intervensjon. Tilstedeværelsen av den store, ekskluderende festningsmuren og fjorden er mektige katalysatorer for fantasien. Og trærne står der som vitner til tiden og tidens gang”.

At kunstverket er plassert utenfor muren til Akershus festning er symboltungt. Jødene ble ikke inkludert i det norske samfunnet under nazistenes styre. Stolene er kopier av helt vanlige stoler som fantes i mange norske hjem i 1940-årene. Men her er det ingen hvile – de har ingen seter. De står samlet eller alene, og representerer slik både enslige, par og familier. Stolene står vendt ut mot fjorden, der de deporterte jødene reiste på veien mot tilintetgjørelsen.

 

Som helhet utgjør Gormleys verk en stort anlagt historisk fortelling om maktovergrep og ekskludering, om tap av menneskeverd og menneskeliv - men kanskje også om livets og lengselens håp gjennom den vakre beliggenheten, de store trærne og fjorden som skaper et sted for refleksjon og ettertanke.