Staten og folkemord (avsluttet)

I perioden 2007-2009 gjennomførte HL-senteret ved Anton Weiss-Wendt et prosjekt om staten og folkemord.

Om prosjektet

Prosjektet undersøkte forbindelsen mellom staten og folkemord. Blant annet ble det undersøkt hvilken rolle byråkrati, militære, paramilitære enheter, diktatorer eller ett-parti dominans spiller for å legge forholdene til rette for folkemord. I konklusjonen kritiseres tradisjonen som vektlegger den rolle som spilles av militære enheter og diktatorens personlighet - analysen  av samspillet mellom sentral makt og periferi bekrefter i stedet statens forrang.

Ingen form for massevold, og minst av alt folkemord, bryter ut spontant. Det krever overlegg, vanligvis av en regjering med en historikk som inkluderer grove brudd på menneskerettighetene. Folkemord er intrikat forbundet med ideen om den moderne staten. Ikke-statlige aktører som radikale politiske partier eller væpnede militser blir vanligvis inkorporert i maktstrukturer og handler derfor sjelden på egenhånd. Selv om myndigheter ikke alltid fremhever statens interesser i folkemord, peker møysommelig rekonstruksjon av kommandokjeden uunngåelig til maktens toppsjikt som den opprinnelige kilden til massevold.

Resultater

Prosjektet ble ferdigstilt som kapittel i boka redigert av Donald Bloxham og Dirk Moses: «The State and Genocide» i: The Oxford Handbook of Genocide Studies, Oxford University Press, 2010: 81–101. 

Emneord: Folkemord
Publisert 6. okt. 2011 09:34