Raselære i det okkuperte Europa 1939–1945 (avsluttet)

HL-senteret ved Anton Weiss-Wendt gjennomførte i perioden 2010-2012 et prosjekt om raselæren i det okkuperte Europa.

Om prosjektet

Prosjektet undersøkte utviklingen av rasestudier i det nazi-okkuperte Europa. Det ble undersøkt sammenhenger mellom raselæren i Hitlers Tyskland og lignende ideer og intellektuelle trender i forskjellige nazistisk-okkuperte eller -dominerte land i Europa. Det kan etableres mange koblinger mellom disse landene når det gjelder vitenskapelig utveksling, ideologiske lån, institusjonelt eller individuelt samarbeid og politisk utforming. Prosjektet utforsket kontinuiteten mellom den vitenskapelige utviklingen i ulike deler av Europa før og under 2. verdenskrig, og eksistensen av en «rasevitenskapelig» agenda i hvert av de undersøkte landene i tilknytning til den særegne nasjonale historie og kultur. Case-studiene omfatter Østerrike, Italia, Nederland, Norge, Danmark, Ungarn, Romania, Kroatia, Latvia og Estland.

Resultater

Prosjektets tematikk ble behandlet på konferansen «Racial Science in Hitler’s ’New Europe’», som ble organisert av HL-senteret i samarbeid med Universitetet i Oslo i september 2009. Innleggene skal publiseres i en antologi ved Nebraska Universitetsforlag, planlagt utgivelse er 2012.

Antologiens innhold

Introduction
Anton Weiss-Wendt og Rory Yeomans

1. Defining «(Un)Wanted Population Addition»: Anthropology, Racist Ideology, and Mass Murder in the Occupied East
Isabel Heinemann

2. Preserving the «Master Race»: SS Reproductive and Family Policies During the Second World War
Amy Carney

3. Pureblooded Vikings and Peasants: Norwegians in the Racial Ideology of the SS
Terje Emberland

4. «Nordic-Germanic» Dreams and National Realities: A Case Study of the Danish Region of Sønderjylland, 1933–1945
Steffen Werther

5. Eugenics Into Science: The Nazi Period in Austria, 1938–1945
Thomas Mayer

6. Biological Racism and Anti-Semitism in Intellectual Constructions in Italian Fascism: The Case of Telesio Interlandi and La difesa della razza
Elisabetta Cassina Wolff

7. Regenerating the Nation: Racial Anthropology and Mass Murder Under the Ustasha Regime
Rory Yeomans

8. Ethnic Nationalism Versus Racial Science: The Case of Romania
Vladimir Solonari

9. «If our race did not exist, it would have to be created»: Racial Sciences in Hungary, 1940–1944
Marius Turda

10. Germanic Brothers: The Dutch and the Germanization of the Occupied East
Geraldien F. D. Kunzel

11. Building Hitler’s «New Europe»: Ethnography and Racial Research in Nazi-Occupied Estonia
Anton Weiss-Wendt

12. Eugenics and Racial Paradigms in Nazi-Occupied Latvia, 1941–1945
Björn M. Felder

13. The Eternal Voice of the Blood: Racial Science and Nazi Ethics
Wolfgang Bialas

Publisert 6. okt. 2011 09:34