Nazistenes folkemord på sigøynere (avsluttet)

I perioden 2009–2011 gjennomførte HL-senteret ved Anton Weiss-Wendt et prosjekt om nazistenes folkemord på sigøynere.

Om prosjektet

Prosjektet analyserte nyere forskning på nazistenes massemordspolitikk overfor sigøynere i forsøket på å etablere dennes omfang og vidtrekkende mål. Det er femten år siden Michael Zimmermann foretok en gjennombrytende avsløring av nazistenes folkemord mot sigøynere (Sinti og Roma) i sin omfattende Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische «Lösung der Zigeunerfrage». Den populære og akademiske debatten om hvorvidt det nazistiske regimet iverksatte en systematisk politikk mot denne minoriteten som strukturelt kan sammenlignes med politikken som ble ført mot det jødiske folk, viser likevel ingen tegn til å ebbe ut. Basert på ny dokumentasjon fra europeiske og amerikanske arkiver støtter denne utgivelsen konklusjonen til Zimmermann.  Det trekkes en parallell mellom den ekskluderende politikken vis-à-vis rom-minoriteten som ble utøvd av nasjonale myndigheter og den muligheten som etter hvert tilbys av det nazistiske regimet til å løse «sigøyner-spørsmålet» en gang for alle. Samtidig understrekes et avgjørende brudd fra den opprinnelige, diskriminerende praksis til nazistenes uttryddelsesforsøk. Endelig understreker bidragsyterne den betydningen som den kollektive hukommelse og minnet om nazistenes folkemord har for rom-samfunn i Europa i dag.

Resultater

Prosjektets tematikk ble behandlet på konferansene «Historical and Current Perspectives on Persecution of Sinti & Roma in Europe», avholdt på HL-senteret i september 2007; «Roma (Gypsies) in Ukraine During the Second World War: Current Research, Teaching, and Commemoration», avholdt i august 2008 i Kiev og «Discrimination and Persecution of Roma, Sinti, and Travellers», avholdt i mars 2009 i Stockholm.

Innleggene planlegges utgitt som antologi av Berghahn Books i New York i 2012.

Antologiens innhold

The Nazi Genocide of the Gypsies: Reassessment and Commemoration
Anton Weiss-Wendt

1. Assimilation and Persecution: An Overview of Attitudes Toward Roma in France
Shannon L. Fogg

2. Ustaša Mass Violence Against Gypsies in Croatia, 1941–1942
Alexander Korb

3. Ethnic Cleansing or Crime Prevention? Deportation of Romanian Gypsies
Vladimir Solonari

4. Nazi Occupation Policies and the Mass Murder of the Roma in Ukraine
Mikhail Tyaglyy

5. The Nazi Mass Murder of Roma in Northwestern Russia: Operational Area of the Army Group North
Martin Holler

6. Genocidal Trajectory: Persecution of Gypsies in Austria, 1938–1945
Florian Freund

7. The Justice System of the Federal Republic of Germany and the Nazi Persecution of the Gypsies
Gilad Margalit

8. From Victim Hierarchies to Memorial Networks: Commemorating Sinti and Roma and Jews in Germany’s National Narrative
Nadine Blumer

9. The Aftermath of the Roma Holocaust From Implicit Memories to Commemoration
Sławomir Kapralski

Andre relevante publikasjoner av Anton Weiss-Wendt innenfor dette temaet: «Винищення циганського народу у країнах Балтії (1941-1944): центральні рішення і місцеві ініціативи» i: Golokost i Suchasnist’ (Ukraine) 2 (6) (2009): 53-61 og «Extermination of the Gypsies in Nazi-Occupied Estonia» i: Paul Levin, Collaboration and Resistance during the Holocaust. Historical Controversies and Problems: Belarus, Estonia, Latvia, and Lithuania, Bern 2004: 383–402.

 

 

 

 

 

Emneord: Folkemord, Nazisme
Publisert 6. okt. 2011 09:34