Kollaborasjon ved folkemord: Det ottomanske Tyrkia i 1915, det nazistisk okkuperte Baltikum i 1941–1944 og Rwanda i 1994 (avsluttet)

I perioden 2010–2011 gjennmførte HL-senteret ved Anton Weiss-Wendt et prosjekt om kollaborasjon ved folkemord.

Om prosjektet

Prosjektet har utviklet en ny modell for studiet av kollaborasjon gjennom en sondering av begrepet utover sammenhengen med 2. verdenskrig. Tre ulike tilfeller av kollaborasjon i det tyvende århundrets historie er blitt undersøkt og forsøkt plassert innenfor rammen av folkemord. Prosjektet har fokusert på de gruppene som samarbeidet snarere enn de som søkte samarbeid, spesifikt på kurdere i Tyrkia, estere, latviere og litauere i de baltiske stater og twa i Rwanda. Ved hjelp av en tverrfaglig tilnærming bestred prosjektet gyldigheten av den lineære forklaringen av konflikt som har vært vanlig i sammenlignende folkemordstudier og som er betinget av eksistensen av dikotomiske systemer. I konklusjonen relaterer prosjektet den kollektive begrunnelsen for deltagelse i forbrytelsen til strukturell diskriminering som er erfart av minoritetsgrupper. Det hevdes at selv om begrepet kollaborasjon er vagt, er det nyttig når det kommer til en bottom-up tilnærming i folkemordstudier. Den nylig utviklede doktrine om Joint Criminal Enterprise danner det juridiske fundament for den videre forskningen på kollaborasjon.

Resultater

Prosjektet ble ferdigstilt sammen med Uğur Ümit Üngör (Universitet i Utrecht i Nederland) og resulterte i en fagartikkel. Artikkelen skal publiseres i Holocaust and Genocide Studies i slutten av 2011. Prosjektet ble presentert gjennom en workshop på den IX. halvårskonferanse til International Association of Genocide Scholars i Buenos Aires 19.–22. juli 2011.

Emneord: Kollaborasjon, Folkemord
Publisert 6. okt. 2011 09:34