Forfølgelse av minoriteter i det nazi-dominerte Europa (avsluttet)

I perioden 2009-2010 gjennomførte HL-senteret ved Anton Weiss-Wendt et prosjekt om forfølgelse av minoriteter i det nazi-dominerte Europa.

Om prosjektet

Den internasjonale konferansen «Toward an Integrated Perspective on Nazi Policies of Mass Murder» ble avholdt i Oslo i juni 2009. Konferansen ble arrangert i regi av Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, i samarbeid med HL-senteret. Med utgangspunkt i innleggene på denne konferansen ble det utgitt en antologi.

Utgivelsen representerer et helhetlig perspektiv på nazistenes massemordspolitikk. Basert på primærkilder fra europeiske og amerikanske arkiver gir essaysamling nye tolkninger av nazistenes politikk vis-à-vis etniske, religiøse og seksuelle minoriteter i de tysk-okkuperte områdene, spesielt Øst-Europa. Bidragene forsoner den funksjonalist-intentionalistiske debatten om opprinnelsen av nazistenes folkemord. I sine tiltak overfor «mindreverdige raser» viste nazistene seg å ha vært mer fleksible enn det som har vært trodd. Konfrontert med midlertidige militære tilbakeslag var nazistene villige til å reformulere sin morderiske politikk og ga derfor visse innrømmelser til minoritetsgrupper som var planlagt for destruksjon. På lang sikt forlot nazistene imidlertid aldri sin ideologi om rasemessig eksklusivitet, som også bidro til deres endelige nederlag. Prosjektets annen tese omhandler det komplekse etnisk-politiske landskapet i Øst-Europa under nazistenes herredømme. Tyske okkupasjonsmyndigheter oppmuntret til etnisk rivalisering og til konflikt som historisk kan spores tilbake til de østerriksk-ungarske og russiske imperiene. Dette gjorde det lettere for nazistene å anvende en divide et impera-politikk, ikke minst med hensyn til å rekruttere deltagere til massemord på jøder.

Resultater

Antologien Eradicating Differences: The Treatment of Minorities in Nazi-Dominated Europe ble utgitt av Cambridge Scholars Publishing i 2010. Boken kan kjøpes på amazon.com eller direkte fra forlaget. 

Antologiens innhold
Introduction: Toward an Integrated Perspective on the Nazi Policies of Mass Murder
Anton Weiss-Wendt

1. Nazi Persecution of Jehovah’s Witnesses
Hans-Hermann Dirksen

2. The Nazi Persecution of Homosexuals in Occupied Countries: A Lenient Exception to Normal Justice against Non-Germans?
Geoffrey J. Giles

3. Hitler’s Struggle for Existence against Slavs: Racial Theory and Vacillations in Nazi Policy toward Czechs and Poles
Richard Weikart

4. Goralenvolk: An «Aryan» Minority in Southern Poland and Its Treatment by the Nazis
Katarzyna Szurmiak

5. Looking East or Looking South? Nazi Ethnic Policies in the Crimea and the Caucasus
Kiril Feferman

6. The Civil Wars in the Soviet Western Borderlands, 1941–1945
Alexander V. Prusin

7. A Multipronged Attack: Ustaša Persecution of Serbs, Jews, and Roma in Wartime Croatia
Alexander Korb

8. Genocide and Ethnocide: Similarities and Differences Between Jewish and Slovenian Victimization in Slovenia
Andrej Pančur

9. The Campaign «Jews-Lice-Typhus» as an Example of Polish Participation in Nazi Anti-Semitic Propaganda
Agata Katarzyna Dąbrowska

10. Through the Eyes of the Survivors: Jewish-Gentile Relations in Bessarabia and Transnistria During the Holocaust
Diana Dumitru


 

 

 

Emneord: Minoriteter, Folkemord
Publisert 6. okt. 2011 09:34