Konferanser og vitenskapelige foredrag

«Al-Anfal: ... å ødelegge deler av den kurdiske befolkningen» (2007)

Seminar organisert i samarbeid med det norske råd for kurdernes rettigheter. Seminaret fokuserte på Saddam Husseins angrep mot den kurdiske minoriteten i 1987, dens kontekst og etterspill.

«Historiske og aktuelle perspektiver på forfølgelsen av sinti og roma i Europa» (2007)

Denne konferansen, som var organisert med støtte fra Fritt Ord, undersøkte de grunnleggende årsakene til forfølgelse av Sinti og Roma i Europa i 20-tallet.

«Nye kilder, metoder og fortolkninger i studier av Holocaust» (2008)

Denne konferansen, som ble organisert i samarbeid med Royal Holloway Universitet i London, vurderte gjeldende status for forskningen på Holocaust. Konferansen tok opp noen av de akademiske debatter i Amerika, Europa og spesielt Norge, angående opprinnelse og gjennomføring av nazistenes massemord på jøder.

«Propaganda – krig og biopolitikk» (2008)

Konferansen undersøkte propagandaens former og funksjoner i et historisk og nåtidig perspektiv. Konferansen vurderte når informasjon blir til propaganda og hva som er betingelsene som gjør forsøk på manipulasjon til en suksess, særlig i forhold til 2. verdenskrig, den kalde krigen og krigen mot terror.

«Mot et helhetlig perspektiv på nazistenes massemords-politikk » (2009)

Konferansen understreket kompleksiteten i den nazistiske politikken av undertrykkelse og massemord i det okkuperte Europa. Spesielt undersøkte konferansen forskjeller i behandling av ulike grupper av befolkningen i Vest-og Øst-Europa og påpekte koblingen mellom nazistenes politikk vis-à-vis jødene og slaverne. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research.

«Rasevitenskap i Hitlers ’nye Europa’» (2009)

Konferansen utforsket forholdet mellom nazistenes «rasevitenskap» og dens lokale variasjoner i de okkuperte europeiske landene. Den undersøkte sammenhengen mellom vitenskapelige arbeid og nasjonal identitet og hvordan grunnleggende myter og vitenskapelig forskning bidro til nasjonsbygging i okkuperte områder.

«Undervisning om folkemord» (2010)

Undervisning i fag som er så komplekse og krevende som folkemordstudier, skaper utfordringer både for studenter og lærere. Symposiet samlet pedagoger, universitetslærere og studenter som delte sine erfaringer med å undervise i emnet. Man diskuterte ulike metoder for å fremme offentlig bevissthet og kunnskap om folkemord. Symposiet ble arrangert i samarbeid med Nordic-Dutch Network in Holocaust and Genocide Studies.

«Rettsoppgjør i Rwanda etter folkemordet i 1994 » (2011)

Dette seminaret vil undersøke problemet med rettferdighet i et samfunn hvor det har funnet sted folkemord. Seminaret vil ta opp forholdet mellom konvensjonelle og tradisjonelle former for rettferdighet og dens mulige innvirkning på forsoning.

Vitenskapelige foredrag

Siden 2006 har HL-senteret organisert en rekke akademiske foredrag av fremtredende forskere innen folkemord og Holocaust.

Nancy Adler (Center for Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam, Netherlands)
«The Communist Within: Narratives of Gulag Prisoner Loyalty to the Party»

Joyce Apsel (New York University, USA)
«Genocide in Darfur: Historical Perspectives and Ongoing Process of Destruction»

Henriette Asséo (l’École des hautes études en sciences sociale, France)
«West European Perspective on Persecution of Sinti & Roma»

Pavel Baev (Peace Research Institute Oslo, Norway)
«Russia’s Wars in Chechnya: The Rule of Terror»

Omer Bartov (Brown University, USA)
«Eastern Europe as the Site of Genocide: New Perspectives on the Holocaust»

Wolfgang Benz (Center for the Study of Anti-Semitism, Berlin, Germany)
«The De-integration and Exclusion of Germany’s Jewish Minority, 1933–1939»

Michael Berkowitz (University of London, UK)
«Nazi Stereotypes of ‘Jewish Criminality’»

Donald Bloxham (University of Edinburgh, UK)
«From the ‘Armenian Question’ to the Armenian Genocide: The end of the Ottoman Empire, Minority Issues and the Great Powers»

David Cesarani (Royal Holloway College, University of London, UK)
«The Career and Crimes of Adolf Eichmann: a Re-Evaluation»

Tomislav Dulić (University of Uppsala, Sweden)
«The Three Dimensions of Mass Killing: Mass Killing and Genocide in Yugoslavia, 1941–45»

Asbjørn Dyrendahl (Norwegian Institute of Technology, Norway)
«Evil Friends and Good Foes: Conspiracy Theory, Enemy Images, and Group Construction»

Robert Eaglestone (Royal Holloway College, University of London, UK)
«What is at Stake in the Study of the Holocaust? »

Tore Linné Eriksen (University College Oslo, Norway)
«Colonialism and Genocide in Namibia»

Stig Förster (University of Bern, Switzerland)
«Imperialism, Total War, and Genocide»

Jean-Damascène Gasanabo (Geneva Call, Switzerland)
«History Textbooks and the Construction of Exclusive Identities: The Case of Rwanda between 1962 and 1994»

Christian Gerlach (University of Bern, Switzerland)
«Multiple Victims—Open Questions: Towards a Social History of Mass Violence»

Geoffrey J. Giles (University of Florida, USA)
«Nazi Persecution of Homosexuals in Occupied Countries: An Exception from Normal Justice against Non-Germans?»

Berndt Hagtvet (University of Oslo, Norway)
«From Nuremberg to The Hague: The Probability of New International Legal Order»

Anders Bjørn Hansen (University of Copenhagen, Denmark)
«De-colonisation, Religious Tensions, and Genocidal Impulses in the Punjab»

James Harris (John Hopkins University, USA)
«Genocide: Eugenics, Degenerate Art, ‘Involuntary Euthanasia,’ and the Emergence of Human Research Protections»

Susanne Heim (University of Freiburg, Germany)
«The Year 1938: The Beginning of the End for German Jews»

Isabel Heinemann (Freiburg University, Germany)
«Defining ‘(Un)Wanted Population Addition’: Anthropology, Racist Ideology, and Mass Murder in the Occupied East»

Alexander Hinton (Rutgers University, USA)
«Truth, Representation, and the Politics of Memory After the Cambodian Genocide»

Alexander Korb (University of Leicester, Germany)
«Understanding Ustaša Violence»

Mark Levene (University of Southampton, UK)
«Genocide and Mass Violence in an Age of Accelerating Climate Change»

Peter Longerich (Royal Holloway College, University of London, UK)
«Recent Research on the History of Perpetrators»

Michael R. Marrus (University of Toronto, Canada)
«International Bystanders to the Holocaust in Historical Perspective»

Dieter Pohl (Institute of Contemporary History, Munich, Germany)
«Current Perspectives in Holocaust Research»

Niels Bo Poulsen (Royal Danish Defence College, Copenhagen, Denmark)
«Denmark’s Nazi War Criminals: Historiography and Memory Culture»

Alexander Prusin (New Mexico Institute of Technology, USA)
«The Civil Wars in the Soviet Union, 1941-1945»

Øystein Rolandsen, (Peace Research Institute Oslo, Norway)
«Sudan: A Conflict Zone»

Oula Silvennoinen (University of Helsinki, Finland)
«A Silent Partnership: Finland, the Vernichtungskrieg, and the Holocaust»
Dan Stone (Royal Holloway College, University of London, UK)
«The Relationship between Holocaust Historiography and Genocide Studies»

Feliks Tych (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland)
«Consequences of the Holocaust in Poland, 1944-2008»

Arne Johan Vetlesen (University of Oslo, Norway)
«Individual and Collective: Essensialization of Group Idenity»

Zoe Waxman (Royal Holloway College, University of London, UK)
«Towards an Integrated History of the Holocaust: Masculinity, Femininity, and Genocide»

Richard Weikart (California State Universit at Stanilsaus, USA)
«Hitler’s Struggle for Existence against Slavs: Racial Theory and Vacillations in Nazi Policy toward Czechs and Poles»

Michael Wildt (Hamburg Institute of Social Research, Germany)
«Reich Security Main Office (RSHA): Young Nazi Elites and Genocide»

Wolfgang Wippermann (Open University Berlin, Germany)
«Anti-Gypsyism and Anti-Semitism in Comparison (Before, During, and After the Holocaust)»

Moshe Zuckermann (Tel Aviv University, Israel)
«Israel and the Holocaust: The Fragmentation of Collective Memory»

Publisert 23. aug. 2011 09:56 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34