English version of this page

Sammenlignende studier av folkemord

Sammenlignende studier av folkemord er et tverrfaglig forskningsfelt som er blitt utviklet i løpet av de siste tjue år. Forskere som arbeider innenfor dette feltet undersøker mønstre innen kollektiv vold. Denne kunnskapen kan hjelpe oss til bedre å forstå årsakene bak menneskelig destruktivitet og ideelt sett føre til etablering av effektive mekanismer for forebygging av denne destruktiviteten.
 
Forskningen utført på HL-senteret fokuserer primært på bakenforliggende årsaker og implementering av folkemord, blant annet Holocaust. Gjennom et historisk perspektiv på folkemord utforskes det komplekse samspillet mellom kollektiv aggresjon, storpolitikk og folkerett.

Kontaktperson: Anton Weiss-Wendt