English version of this page

Sammenlignende studier av folkemord og massevold

Hendelsene i Rwanda og det tidligere Jugoslavia dannet bakteppet for en fornyet faglig interesse for folkemord og massevold. Den brede forskningen om Holocaust har lagt et viktig fundament for den sammenliknende folkemordforskningen. Mye av den sammenliknende folkemordforskningen er drevet fram av et ønske om at kunnskapen kan hjelpe oss til bedre å forstå årsakene bak massevold og ideelt sett føre til etablering av effektive mekanismer for forebygging.

I et historisk perspektiv på folkemord utforsker vi det komplekse samspillet mellom kollektiv aggresjon, storpolitikk og folkerett. I et prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet (UD) analyserer vi dagsaktuelle temaer som forebygging og minoritetsbeskyttelise i konfliktområder. UD-prosjektet er koblet direkte opp mot målgrupper i aktuelle konfliktland og har bidratt til å styrke senterets kompetanse på folkemord i samtiden, gjennom fokus på Yezidiene i Irak og Rohingyaene i Myanmar.

Kontaktpersoner: Anton Weiss-WendtEllen Stensrud og Ingvill Plesner