print logo

Publikasjoner

Sist endret 6. okt. 2011 09:34 av root@localhost

Sigurd Sørlie arbeider på en avhandling innenfor prosjektet «Norske frivillige i Waffen SS» hvor han analyserer de frivilliges erfaringer, holdninger og reaksjoner.  

Sist endret 5. okt. 2012 11:37 av Vibeke Moe

Boken Himmlers Norge – nordmenn i det storgermanske prosjekt av Terje Emberland og Matthew Kott er resultat av forskningsprosjektet «Norske frivillige i Waffen SS» ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.