English version of this page

Nazismen, fascismen og europeiske okkupasjonsregimer

HL-senterets forskning på den nazistiske ideologi søker primært å avdekke de tankemønstre, den retorikk og de symbolske konfigurasjoner som legitimerte dens folkemorderiske praksis.

Senterets fascismeforskning inngår i et bredt anlagt komparativt prosjekt om de fascistiske bevegelser og regimer i den europeiske periferi. Dette tar sikte på å utvide kunnskapen om fascismens ideologiske og samfunnsmessige fellestrekk og variasjonsbredde.

Den sammenlignende okkupasjonsforskningen ved senteret søker å avdekke fellestrekk og ulikheter ved de ulike okkupasjonsregimer etablert av nazi-Tyskland, med sikte på å innplassere det norske okkupasjonsregimet i en bredere europeisk kontekst.

Kontaktperson: Terje Emberland