«Små barn av regnbuen» - offentlige minnearrangementer etter 22. juli (avsluttet)

«Små barn av regnbuen» er en studie av offentlige minnearrangementer etter 22. juli: Fremstillinger av det norske fellesskapet i minnemarkeringer og pressen.  

Mange og ulike offentlige aktører satte ord på det norske fellesskapet i tiden etter 22. juli. Særlig tydelig var politikere, kongehus, musikere, religiøse ledere, journalister og avisredaktører. Studien foreligger som kapittel i boken "Den offentlige sorgen" (red: Ida Marie Høeg, Pål Ketil Botvar og Olaf Aagedal, Universitetsforlaget 2013).

Kapitlet er en analyse av disse aktørenes og institusjonenes representasjoner av nasjonen. Først i kapitlet presenteres to tv-overførte minnearrangementer som tydelig definerte terroren som en felles nasjonal erfaring, befestet noen overordnete verdier og som på rituelt vis bekreftet relasjonen mellom folket og folkets ledere.

Deretter presenteres riksavisenes dekning av den offentlige sorgen der «det flerkulturelle samfunn» ble sterkt mediert som et bilde på det sanne norske samfunnet. Politikernes taler og pressens perspektiver vektla det norske fellesskapet på forskjellig vis, men har tilsammen fylt datoen 22. juli med et innhold som gjør «22. juli» til et nytt nasjonalt symbol for et bestemt moralsk fellesskap.

 

Publisert 8. apr. 2013 10:44 - Sist endret 8. apr. 2013 10:48