Religiøse ledere - makt og avmakt (avsluttet)

«Religiøse ledere - makt og avmakt» er et bokprosjekt som Cora Alexa Døving gjennomførte i samarbeid med Berit Thorbjørnsrud ved Universitetet i Oslo.

Om prosjektet

Religiøse lederes posisjon i norsk offentlighet kan karakteriseres som tvetydig. Religiøse ledere i menigheter dominert av minoritetsgrupper/innvandrere anklages ofte for å hindre egne medlemmers integrasjon i Norge. Det eksisterer mange myter om religiøse ledere, men lite empirisk kunnskap. Hva slags makt er det for eksempel religiøse ledere i ulike trossamfunn kan utøve i forhold til sine medlemmer? Hvilke faktorer regulerer denne maktutøvelsen? Hvordan vurderer religiøse ledere selv sin mulighet for å utøve makt? Og hva slags arbeidsdag har ulike religiøse ledere?

Mål

Denne boken ønsket å gå bak mytene og analysere religiøse lederes makt/avmakt med utgangspunkt i konkrete empiriske forhold i en rekke ulike trossamfunn. Boken tar utgangspunkt i ulike trossamfunns forståelse av hva en religiøs leder er; hva slags makthierarki han/hun eventuelt defineres innenfor; hva slags oppgaver han/hun forventes å utføre og hvilke muligheter han/hun faktisk har for å utøve makt i forhold til sine medlemmer. Boken belyser også hvordan religiøse ledere selv vurderer sin tjeneste og hvordan de ser denne i forhold til det norske samfunnet generelt. 

Resultater

Antologien ble utgitt av Universitetsforlaget februar 2012. Redaktører er Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud.

Den kan kjøpes på Universitetsforlaget

Emneord: Trossamfunn
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 9. feb. 2012 11:00