Religionspluralisme - religion, migrasjon og integrering (avsluttet)

HL-senteret ved Cora Alexa Døving gjennomførte i 2010 prosjektet «Religionspluralisme - Religion, migrasjon og integrering».

Om prosjektet

Formålet var å gi et oversiktsbilde av den forskning og den tematikk som har vært og er aktuell i norske studier av religionspluralismen. Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Resultater

Resultatet er publisert i temanotatet: Religionspluralisme - religion, migrasjon og integrering, Norges forskningsråd, IMER-programmet (program for internasjonal migrasjon og etniske relasjoner). 

Emneord: Minoriteter
Publisert 6. okt. 2011 09:34