Religion i norsk offentlighet (avsluttet)

«Religion i norsk offentlighet» er et forskningsbasert bokprosjekt og et samarbeid mellom Cora Alexa Døving ved HL-senteret og Siv Ellen Kraft ved Universitetet i Tromsø.

Om prosjektet

Svært mange møter det religiøse Norge først og fremst gjennom mediene og offentligheten. Hva kommer til uttrykk der, om moskeer, jødiske ritualer, kristen kulturarv eller kongelige pilgrimsvandringer? Pressen er en arena for mange stemmer i norsk debatt.

Forfatterne undersøker hvordan religion representeres og debatteres, hvilke saker religion inngår i, hva slags stemmer som slipper til og hva slags religionsforståelser som forutsettes og formidles. Og ikke minst, hvordan religionsrelaterte saker speiler ideer om norskhet og tilhørighet.

Tematisk handler boken om jødedom, islam, kristendom og nyreligiøsitet, deriblant debatter om hijab, en planlagt moske i Tromsø, omskjæring av guttebarn, dekningen av Snåsamannens karriere, Märtha Louises engleskole, offentlig sorg og minneseremonier i kjølvannet av 22. juli, samt saker knyttet til «den kristne kulturarven». Forfatterne vise frem kompleksiteten i feltet og peker på tendenser og mønstre i offentligheten – både med hensyn til eksplisitt argumentasjon og uuttalte premisser.

Boken ble ferdigstilt i 2013 under tittelen Religion i pressen, (Universitetsforlaget).

 

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 23. juni 2014 14:41