National Memory and Minority Narratives (avsluttet)

I 2010 ble prosjektet «National Memory and Minority Narratives» gjennomført.

Om prosjektet

Dette bokprosjektet ble utviklet på bakgrunn av en konferanse ved HL-senteret, arrangert i samarbeid med The Alberto Benveniste Centre, Sorbonne. Bidragene i antologien spenner fra historiske analyser av minoritetenes situasjon under kolonialismen til dagens situasjon.

Resultater

Samarbeidet er publisert i: Døving, C.A. og N. Scwaller (red.) National Memory and Minority Narratives, Oslo 2010, Unipub Forlag

 

Emneord: Minoriteter
Publisert 6. okt. 2011 09:34