Livsriter som religionspolitisk utfordring (avsluttet)

I samarbeid med Ingvild Plesner gjennomførte HL-senteret ved Cora Alexa Døving i 2009 prosjektet «Livsriter som religionspolitisk utfordring».

Om prosjektet

Dette var et forskningsbasert utredningsprosjekt ledet av HL-senteret etter initiativ og delvis finansiert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og i samarbeid med forskere fra Universitet i Oslo.

Mål

Hovedmålet med utredningen var å kartlegge og analysere religionspolitiske utfordringer forbundet med tros- og livssynssamfunn og deres tilretteleggelse for egne medlemmers behov knyttet til bestemte livsriter og livsfaser. I tillegg ble det vurdert hvorledes disse utfordringene bør håndteres i lys av retten til religions- og livssynsfrihet, foruten prinsippet om likebehandling.

Resultater

Resultatene fra prosjektet er publisert i rapporten: Livsriter som religionspolitisk utfordring, (red. Plesner, I. og C.A. Døving), STL-rapport.

 

Publisert 6. okt. 2011 09:34