Konspirasjonsteorier innenfor høyreekstremismen (avsluttet)

Om prosjektet

Dette er en delstudie innenfor prosjektet «Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge – utviklingstrekk og forebyggingsstrategier» som er et samarbeid mellom Politihøgskolen og HL-senteret på oppdrag fra Justisdepartementet. 

Terje Emberland og Cora Alexa Døving vil se spesielt på hvordan nye konspirasjonsteorier bygger opp under og forsøker å etablere frykt i en befolkning. To sentrale spørsmål er i hvilken grad minoritetsgrupper inngår i konspirasjonsteorier, hva slags forestillinger vi finner om jøder og muslimer i moderne høyre-ekstremisme. 

Emneord: Minoriteter, Ritualer
Publisert 14. sep. 2016 14:27 - Sist endret 21. okt. 2020 11:15